ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ IOM ရံုးခြဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ Senior Admin and Finance Assistant အလိုရိွသည္

job-bank-3

ေမာ္လျမဳိင္၊ ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ IOM ရံုးခြဲမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ Senior Admin and Finance Assistant ေနရာ ေခၚယူေနပါတယ္။ အလုပ္ေနရာ ေလွ်ာက္ထားခ်င္သူအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရပါမယ္။ Business Administration, Accounting, Finance သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မွာ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရိွထားသူျဖစ္ရပါမယ္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၅ႏွစ္ရိွရပါမယ္။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရိွသူကို ဦးစားေပးပါမယ္။ MS office နဲ႔ Excel ကို ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳတတ္ရမွာျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္သူကို ဦးစားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာေဒသမေရြးခရီးသြားလာႏုိင္ရပါမယ္။

စိတ္ပါဝင္စားလို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်င္သူေတြဟာ –

International Organization for Migration (IOM)

Mission in Myanmar – Yangon Office

318-A, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar

Tel Land Line : +95-1-210 588, +95-1 230 1960~2

Tel CDMA : 09 7323 6679, 09 7323 6680

Fax : + 95-1-210588 (Ext: 5010)

Email : hryangon@iom.int

သို႔မဟုတ္

International Organization for Migration (Mawlamyine Sub office)

Attention: Admin /Finance Assistant

No.65, Upper Main Road

Mayangone Township, Mawlamyine, Mon State

Phone: 09 731 40217, 09 731 40218, 057 22717

ကို Application Letter, ၃မ်က္ႏွာထက္မပိုတဲ့ CV နဲ႔ Reference letter ၃ေစာင္တို႔ကို ေပးပို႔ျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s