၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို အြန္လိုင္းမွ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈႏုိင္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆

ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ မွာ စတင္က်င္းပေနတဲ့ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို http://www.myanmartvchannel.com/mrtv.html ကေန တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s