မြန္ျပည္နယ္ ျပန္၊ဆက္ဌာနမွ ေျမေနရာဖယ္ရွားေပးဖိုု႔ နိုု္႔တစ္စာပုုိ႔

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃၁ ၾသဂုုတ္ ၂၀၁၆

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ၊ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ စစ္ကဲကုုန္းရပ္၊ကြင္းအမွတ္ (၅၀)၊ ဦးပိုုင္အ မွတ္ (၃၇/စ)ဆိုုင္ခန္း (၅)ခန္းကိုု (၁၅)ရက္အတြင္း ဖယ္ရွားေပးဖိုု႔ေမာ္လျမိဳင္ ခရိုုင္ျပန္ၾကား ေရးနွင္႔ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ ၾသဂုုတ္ (၃၁)ရက္ေန႔က နိုု႔တစ္စာ ေပးပုုိ႔ခဲ႔တာပါ။

အဆိုုင္ကယ္အေရာင္းဆိုုင္၊အလွျပင္ဆိုုင္ပါဝင္ အဆိုုပါဆိုုင္ခန္းဖြင္႔ လွစ္ေရာင္း ခ်ေနသူေတြကိုု ေမာ္လျမိဳင္ ကမ္းနားလမ္းက ျပည္နယ္ျပန္ဆက္ရံုုး ထံေခၚယူျပီး ေမာ္လျမိဳင္ခရိုုင္ ျပန္ဆက္ဦးစီးမွဴးမွ အစိုုးရအိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုုတ္ျခင္း) အက္ ဥပေဒပုုဒ္မ (၃)အရနိုု႔တစ္စာေပးခဲ႔တာပါ။

“၁၉၅၅ ခုုနွစ္အစိုုးရအိမ္ဥပစာ နွင္ထုုတ္ျခင္း အက္ဥပေဒအရ သူတိုု႔ကိုသိ ရွိေအာင္ နိုု႔တစ္စာတခါတည္းေပးရင္းနဲ႔ သူတိုု႔ကိုုေခၚေဆြးေႏြးတာပါ။သူတိုု႔ကိုု ဒီဥပေဒနဲ႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေတာ႔မယ္ဆိုု႔တဲ႔အေၾကာင္းသိေအာင္ေခၚ ယူေဆြးေႏြးတာပါ” လိုု႔ ေမာ္လျမိဳင္ခရိုုင္ ျပန္ၾကားေရးနွင္႔ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဌာန ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚဝါဝါလြင္မွ Mawlamyine Daily ကိုုေျပာပါတယ္။

ဖယ္ရွားေပးဖိုု႔ နိုု႔တစ္စာေပးပိုု႔ခံရသူ(၅)ဦးဟာ ျပန္၊ဆက္ဌာနပိုုင္ ေျမ ၀.၂၁၄ ဧကမွာ ေျမငွားရမ္းခေပးျပီး ၂၀၀၀ ခုုနွစ္ဝန္းက်င္ကတည္းက ဆိုုင္ခန္းေဆာက္ လုုပ္လိုု႔ ေရာင္းခ်ေနခဲ႔တာပါ။

ငွားရမ္းသူနဲ႔ ျပန္ဆက္ဌာနတိုု႔ ၂၀၀၄ ခုုနွစ္ကစျပီး တစ္နွစ္တစ္ခါ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုု လိုု႔ ေျမေနရာငွားရမ္းလာခဲ႔တာ ၂၀၁၅ ခုုနွစ္ မတ္လကုုန္ထိပါဘဲ။

ေနာက္ပိုုင္းမွာေတာ႔ ျပန္ဆက္ဌာနမွ ဆက္လက္ငွားရမ္း ျခင္းမရွိေတာ႔ဘဲ အဆိုုပါေျမေနရာမွဖယ္ရွားေပးဖိုု႔ ၂၀၁၅ ခုုနွစ္ ေမလကတည္းက နိုု႔တစ္စာ ေပးပိုု႔လာခဲ႔တာ ခုုခ်ိန္ထိ (၄)ၾကိမ္ရွိေနပါျပီ။

“ဒီအိမ္သည္ က်ေနာ္တိုု႔အရင္းအနွီးနဲ႔ေဆာက္ထားတဲ႔အိမ္ျဖစ္တယ္။အစိုုးရရဲ႕ အိမ္နဲ႔ ဥပစာဆိုုတာ အက်ံဳးမဝင္ေတာ႔ဘူး။က်ေနာ္တိုု႔ ေျမသာ ငွားရမ္း ထားျခင္းျဖစ္တယ္။ဒါကိုု အယူခံဝင္ခြင္႔ရွိတယ္ဆိုုတဲ႔အတိုုင္း က်ေနာ္တိုု႔ အယူခံဝင္ရမယ္”လိုု႔ ေျမငွားရမ္းထားသူ ဦးထြန္းေနာင္က Mawlamyine Daily ကိုုေျပာပါတယ္။

အက္ဥပေဒအရ နိုု႔တစ္စာရသည္႔ေန႔မွ ဆယ္ရက္အတြင္း ေဆာက္လုုပ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန မွဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ႔ အယူခံအဖြဲ႔ထံ နစ္နာသူေတြအေန နဲ႔အယူခံ ဝင္ခြင္႔ရွိပါတယ္။

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ၊စစ္ကဲကုုန္းရပ္က အဆိုုပါေျမကြက္ကိုု ျပန္ၾကားေရးနွင္႔ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနမွ ၂၀၀၁ ခုုနွစ္ကေန ၂၀၃၁ ခုုနွစ္အထိ ေျမငွားဂရန္ရရွိ ထားတာပါ။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s