ေမာ္လျမိဳင္က ေစ်းၾကိဳအဝိုုင္းကိုုလည္း ျပဳျပင္ေပးေစလိုု

ေမာ္လျမိဳင္က ေစ်းၾကိဳအဝိုုင္းကိုုလည္း ျပဳျပင္ေပးေစလိုု
ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၂ ၾသဂုုတ္ ၂၀၁၆

“ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သေကၤတစ္ခုျဖစ္ေသာေစ်းၾကိဳအဝိုင္းသည္ ေစာင္းၿပီးၿပိဳၾကမည့္
အေနထာမ်ိဳးတြင္ရိွေနပါသည္။မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တာဝန္ရိွလူႀကီးမင္း မ်ားၿမိဳ႕က်က္သေရေဆာင္ ေစ်းၾကိဳ အဝိုင္ႀကီးကိုျပဳျပင္ ေပးပါရန္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားကိုယ္စား ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္”လိုု႔ Myint Soe ဆိုုသူ Account ပိုုင္ရွင္မွ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကိုု Mawlamyine Daily ျပည္သူ႔ ေပးစာက႑မွ ေဖာ္ျပလိုုက္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily
(ျပည္သူ႔ေပးစာ က႑)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s