ေလာင္းကစားဝုုိင္းေတြအေရးယူေပးဖိုု႔ မြန္ရဲမွဴးထံေပးစာ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၇ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၆

“သို ့
ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴး
မြန္ျပည္နယ္

အေျကာင္းအရာ။ ။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔၊ေစ်းျကိုဆန္းတန္းရပ္ရွိ တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာေလာင္း ကစားဒိုင္မ်ားအားဖမ္းဆီးေပးပါရန္။

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ ့ေစ်းျကိုဆန္တန္းရပ္ကြက္တြင္တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ခ်ဲထီဒိုင္မ်ား၊ ေဘာ္လံုးပြဲဒိုင္မ်ား၊ ဖဲဝိုင္းမ်ားသည္နယ္ထိန္းအား လစဥ္ေငြေပး ၍ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းလုပ္ကိုင္ေနျကပါသည္ ။တခ်ိဳ႔လူငယ္မ်ားမွာမိဘ ပစၥည္းမ်ားေပါင္နွံ၍မိဘမ်ားစိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ေနရပါသည္။ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ မွဴးအေနျဖင့္ထိထိေရာက္ေရာက္ဖမ္းဆီးအေရးယူေပးပါရန္တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဦးေအာင္ကိုကို
၁၀/မလမ(နိဳင္)၀၆၄၁၁၁
အမွတ္(၁၁၃)ေစ်းျကိုဆန္တန္းရပ္
က်ိဳကၡမီလမ္း ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ ့
Ph 09 5122952
09 775122952″ ဆိုုျပီး ဦးေအာင္ကိုုကိုု ဆိုုသူမွသူ႔ရဲ႕ လူမႈစာမ်က္နွာမွာ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ကိုု Mawlamyine Daily ျပည္သူ႔ေပးစာက႑ မွ ထပ္ ဆင္႔ေဖာ္ျပလိုုက္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily
(ျပည္သူ႔ေပးစာက႑မွာ ေဖာ္ျပနိုုင္ရန္အတြက္ mawlamyinedaily@gmail.com(သိုု႔) Mawlamyine Daily Facebook Page ရဲ႕ Message Box မွတဆင္႔ တိုုက္ရုုိက္ေပးပိုု႔နိုုင္ပါသည္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s