ေမာ္လျမိဳင္ ေစ်းၾကိဳပြဲရံုုတန္းဝင္းအတြင္း လမ္းျပဳျပင္ေပးလိုု

ေမာ္လျမိဳင္၊၁၃ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၆

“သို႕

မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးမင္းမင္းဦးႏွင့္ေမာ္လျမိဳင္ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။

ေမာ္လျမိဳင္ ေစ်းႀကိဳပြဲရံုတန္းဝင္းအတြင္းရွိလမ္းမ်ားအားလံုးနီးပါး ယိုယြင္းပ်က္ ဆီးေနတာႀကာလွပါျပီ။ယေန႕အခ်ိန္ထိ မည္သူတစ္ဦးတေယာက္မွျပဳ ျပင္ျခင္းမ ရွိပါဘူး။ဆိုင္ကယ္၊ ကားမ်ားလည္းတကယ့္ကိုသြားရခက္ခဲေနႀကပါတယ္။
ျပည္သူေတြေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ႏွင့္တကြ လမ္းပိုင္း ဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ား သက္ဆိုင္ရာျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈျပီး လမ္းမ်ားကိုျပန္လည္ေကာင္းမြန္စြာျပဳျပင္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႕ယံုႀကည္မိပါတယ္။

ပြဲရံုတန္းလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားအားလံုးရဲ႕ကိုယ္စားေမာ္လျမိဳင္သားတေယာက္အေနနဲ႕ေလးစားစြာျဖင့္တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ”

ဆိုုျပီး စိုုးညီေအာင္ ဆိုုသူမွ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ကိုု Mawlamyine Daily ျပည္သူ႔ေပးစာက႑မွ ထပ္ဆင္႔ ေဖာ္ျပလိုုက္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily
(ျပည္သူ႔ေပးစာက႑မွာ ေဖာ္ျပနိုုင္ရန္အတြက္ mawlamyinedaily@gmail.com(သိုု႔) Mawlamyine Daily Facebook Page ရဲ႕ Message Box မွတဆင္႔ တိုုက္ရုုိက္ေပးပိုု႔နိုုင္ပါသည္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s