မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးခ်စ္တင္

U Chit Tin

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၁ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၆

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဦးခ်စ္တင္ကိုု အဘ ဦးအုုန္းသာ၊အမိ ေဒၚနွင္း တိုု႔မွ ၁၉၅၇ ခုုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔က ေရးျမိဳ႕နယ္ ၊ေခ်ာင္းေတာင္ေက်းရြာမွာ ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။

သူသည္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕က အ.ထ.က (၁) တာေမြမွာ ဒသမတန္းေအာင္ျမင္ခဲ႔ျပီး ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ မွာဘဲ သမိုုင္းပညာကိုု ဒုုတိယနွစ္အထိပညာ သင္ၾကား ခဲ႔သူပါ။

ဦးခ်စ္တင္သည္ ၁၉၈၈ ခုုနွစ္ကတည္းက အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ႔ျပီး ၂၀၁၅ ခုုနွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အဆိုုပါ ပါတီကိုု ကိုုယ္စားျပဳျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ႔သူပါ။

မြန္ျပည္နယ္၊ေရးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္အျဖစ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုုင္ရခဲ႔သူပါ။မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ၃၁ ေယာက္အနက္ တစ္ဦးအပါဝင္ျဖစ္သူ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးခ်စ္တင္ သည္ ၂၀၁၆ ခုုနွစ္ ၂၀၂၁ ခုုနွစ္အထိ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၅ နွစ္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမွာပါ။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးခ်စ္တင္သည္ ေရးျမိဳ႕ ၊ရန္ၾကီးေအာင္ ရပ္ကြက္၊ ဓနိေတာ တိုုးခ်ဲ႕ ကြက္သစ္၊ ၁ လမ္းမွာ ဇနီး၊သမီး ၁ ေယာက္၊ သား ၃ ေယာက္တိုု႔နဲ႔အတူေနထိုုင္ လွ်က္ရွိပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s