မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင္႔

Daw Khin Myo Myint

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၀ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၆

ဒုုတိယသက္တမ္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင္႔ကိုု အဘ ဦးေအာင္စိန္၊အမိ ေဒၚစန္းေငြတိုု႔မွ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕တြင္ ၁၉၅၅ ခုုနွစ္ ၾသဂုုတ္ ၃ ရက္ေန႔က ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။

ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကတည္းက က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕ အ.မ.က (၁)၊အ.ထ.က (က်ိဳက္မေရာ) တိုု႔မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ႔ျပီး ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕က ဆရာအတတ္ သင္ေက်ာင္း TTC နဲ႔ ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ စာေပးစာယူသင္တန္းကေနျပီး LLB ဘြဲ႔ရရွိခဲ႔သူပါ။

သူမဟာ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္က နိတံုု မူလတန္းေက်ာင္း၊က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕က အမွတ္(၂) မူလတန္းေက်ာင္းနဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာမအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ဖူးသူပါ။

၁၉၈၈ ခုုနွစ္အေရာက္မွာေတာ႔ ၈၈ ဒီမိုုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွာပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ႔သည္႔ အတြက္ ၁၉၈၉ ခုုနွစ္အေရာက္မွာေတာ႔ ဆရာမအျဖစ္မွ ရပ္စဲခံခဲ႔ရသူပါ။သူမဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕ ရွင္ေစာပုုရပ္ ကြက္မွ ပါတီ ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအေရာက္မွာေတာ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ အနိုု္င္ရရွိခဲ႔လိုု႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္ျဖစ္လာခဲ႔သူပါ။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္မိ်ဳးျမင္႔သည္ လက္ရွိ မွာေတာ႔ အမွတ္(၃၈)၊ဗညားႏြဲလမ္း၊ရွင္ေစာပုုရပ္ကြက္(၃)၊က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္ တြင္ေနထိုုင္လွ်က္ရွိပါ တယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s