မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေဌး

13529064_596441600525760_1308212957454351186_n

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၆

ဦးထြန္းေဌး ကိုု အဘ ဦးစိန္ဝင္း၊အမိ ေဒၚသန္းစိန္ တိုု႔မွ ၁၉၆၉ ခုုနွစ္ ဇူလိုုင္ ၁၅ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္၊သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။

သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕ က အစိုုးရအေျခခံပညာသင္ေက်ာင္းေတြျဖစ္တဲ႔ အထက္တန္း ေက်ာင္းအမွတ္ (၁) မွာပညာသင္ၾကားခဲ႔သူပါ။၁၉၈၇ ခုုနွစ္မွာ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခုုနွစ္ ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္မွာ နိုုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာကိုု သင္ၾကားခဲ႔ပါတယ္။ဒုုတိယနွစ္ အေရာက္မွာေတာ႔ မူလသင္ၾကားေနတဲ႔ ဘာသာရပ္ကိုု ရပ္နားခဲ႔ျပီး ေမာ္လျမိဳင္ တကၠသိုုလ္ အေဝးသင္ဌာနခြဲမွာ ပထဝီ အဓိကဘာသာရပ္ကိုု ေျပာင္းလဲသင္ၾကားလိုု႔ B.A(Geography) နဲ႔ဘြဲ႕ရခဲ႔သူပါ။

ဦးထြန္းေဌး သည္အထက္တန္းျပဆရာ ( ဆြဲခန္႔) အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ႔ဖူးသလိုု၊ အေျခခံ ပညာထက္တန္းအဆင္႔ ျပင္ပက်ဴရွင္ ဆရာ အျဖစ္လုုပ္ကိုု္င္ ဖူးခဲ႔သူပါ။၂၀၀၅ ခုုနွစ္ ေနာက္ပိုုင္းမွာေတာ႔ စာသင္ၾကားတာေတြရပ္နားျပီး ရာဘာစိုုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းကိုု လုုပ္ကိုုင္လာခဲ႔သူပါ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသုုိ႔ ၂၀၀၃ ခုုနွစ္က စတင္ဝင္ေရာက္လာျပီး သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕ နယ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူငယ္တာဝန္ခံ-၂ ၊၂၀၀၇ ခုုနွစ္အေရာက္မွာေတာ႔ ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ နွင္႔ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တာဝန္ေတြကိုု ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူပါ။

၂၀၁၅ ခုုနွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအေရာက္မွာေတာ႔ သံျဖဴဇရပ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္လိုု႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္ စားလွယ္ အျဖစ္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံခဲ႔ရသူပါ။

ဒုုတိယသက္တမ္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္ျဖစ္လာခဲ႔သူ ဦးထြန္းေဌး သည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္ မွာေတာ႔ စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင္႔ ပိုု႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီး အျဖစ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခံခဲ႔ရသူပါ။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴ ေရးနွင္႔ ပိုု႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီး လည္းျဖစ္သူ ဦးထြန္းေဌး သည္ ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ႕ က ဝန္ၾကီးအိမ္ယာမွာ ေနထိုုင္ေနတယ္ ဆိုုေပမယ္႔လည္း သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕ ၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊ မဟာဗႏၵဳလ လမ္းသြယ္(၃) မွာေတာ႔ အျမဲတမ္းေနထိုုင္တာပါ။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s