မြန္ျပည္သစ္ပါတီ မပါဝင္တဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) ဖြဲ႕စည္း

13528975_595585123944741_6462243210829506009_n

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃၀ ဇြန္ ၂၀၁၆

မြန္တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုု္င္တပ္ဖြဲ႕ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ မပါဝင္တဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ပူးတြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေရး ေကာ္မတီ (JMC-S)ကိုု ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္တိုုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုုက္ပါျပီ။

အဆိုုပါ ေကာ္မတီတြင္ တစ္နိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္မထိုုးရaသးတဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြ႕ဲ မပါဝင္ေပမယ္႔လည္း၊လက္မွတ္ ေရးထိုုးထားျပီးျဖစ္တဲ႔ တပ္မေတာ္၊KNU၊ ABSDF နဲ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြပါဝင္ခဲ႔ပါတယ္။


တနိုုင္ငံလံုုးပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္အရ စာခ်ဳပ္အတြင္း လက္မွတ္ ေရးထိုုးထားတဲ႔ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္အရ ကတိကဝတ္ေတြကိုု ေစာင္႔ၾကည္႔ရန္၊ျပည္ေထာင္စုုအဆင္႔၊ျပည္နယ္အဆင္႔ ၊ေဒသအဆင္႔ေတြဆိုုျပီး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ေတြကိုု ဖြဲ႕စည္းရမွာပါ။

ဒီေတာ႔ မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ပူးတြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေရး ေကာ္မတီ (JMC-S) ကိုု တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးစီျဖင့္၊ႏွစ္ဘက္မွ အဆိုျပဳေသာ အမ်ားယံုၾကည္ေလး စားသည့္ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးစီ ျဖင္႔ စုစုေပါင္း ၁၄ ဦး ပါဝင္တဲ႕ ေကာ္မတီကိုု ဖြဲ႕စည္းလိုုက္တာပါ။

မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္တိုုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ွ တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ မ်ဳိးဝင္၊ ဒု-ဥကၠဌ(၁) အျဖစ္ KNLA (တပ္မဟာ ၁) မွ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာပေလ့၊ ဒု-ဥကၠဌ(၂) အျဖစ္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုး၊ အတြင္းေရးမႉး (၁) ဗိုလ္ႀကီးေစာေက်ာ္ျမင့္၊ အတြင္းေရးမႉး (၂) ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး ရဲထြဋ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦးတို႔ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။

အဆိုုပါ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား စက္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား အား ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ တြင္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္၊ ေပၚေပါက္လာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား စိစစ္ရန္ႏွင့္ ပူးတြဲၫွိႏႈိင္း ေျဖရွင္း္ အေကာင္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s