မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမင္႔ခိုုင္

ဦးေအာင္ျမင္႔ခိုုင္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃၀ ဇြန္ ၂၀၁၆

ေစာအဲသိုု (ေခၚ) ဦးေအာင္ျမင္႔ခိုုင္ သည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕မွ ကရင္တိုုင္းရင္းသား ေရးရာ ဝန္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သလိုု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ပါ။

အဘ ဦးညႊန္႔ျမိဳင္၊ အမိ ေဒၚစိန္ၾကည္ တိုု႔မွ ၁၉၇၉ ခုုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္ ကဒါေက်းရြာမွာ ေမြးဖြားခဲ႔သူပါ။မူလတန္း(သရက္ကုုန္း)၊ကဒါ အလယ္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ ေမာ္လျမိဳင္က အမွတ္ (၁၀)အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ ယူခဲ႔ျပီး စိုုက္ပ်ိဳးေရးသိပၺံ(သထံုု)မွာ စိုုက္ပ်ိဳးေရးဒီပလိုုမာ ရရွိထားသူပါ။

ဦးေအာင္ျမင္႔ခိုုင္သည္ ျမန္မာ႔စိုုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္း(ရံုုးခ်ဳပ္)၊ျမန္မာ႔စိုုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္း(မုုဒံုု)၊မုုဒံုု အဇင္းဥယ်ာဥ္ျခံ တိုု႔မွာ ဒုု- လ/ထ ၾကီးမွုဴး အေနနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူပါ။သူဟာ ကဒါ ေက်းရြာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ရဲ႕ ရပ္ေက်း ဥကၠ႒ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုုနွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္မွ ကရင္တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ကိုုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကိုုယ္စားျပဳျပီး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ႔ရ သူပါ။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယသက္တမ္းတြင္ ကရင္တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ေရြးခ်ယ္ခံရလိုု႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာသူ ဦးေအာင္ျမင္႔ခိုုင္သည္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုုးရအဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွာေတာ႔ ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕အတြင္း ကရင္တိုုင္းရင္းသား ေရးရာ ဝန္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ႔သူပါ။

သား နွစ္ေယာက္၊သမီးတစ္ေယာက္၊ဇနီး တိုု႔နဲ႔အတူ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕က ဝန္ၾကီးမ်ားအိမ္ယာမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကာလအတြင္းေနထိုုင္ေနေပမယ္႔ သူ႔ေမြးရပ္ဇာတိရပ္ရြာ ကဒါ ေက်းရြာ မွာေတာ႔အျမဲတမ္းေနထိုုင္တာပါ။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s