မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္

ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္
ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၄ ဇြန္ ၂၀၁၆

မြန္ျပည္နယ္ ၊ မုုဒံုုျမိဳ႕နယ္ ၊မွိန္ဂနိမ္းေက်းရြာ ဇာတိဖြား ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္ ကိုုအဘ ဦးျမေသာင္း၊ အမိ ေဒၚက်င္တီတိုု႔မွာ ၁၉၈၄ ခုုနွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ကေမြးဖြား ခဲ႔တာပါ။

မွိန္ဂနိမ္းေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ စတင္ပညာသင္ၾကားခဲ႔ျပီးေနာက္ အထက္တန္းေက်ာင္းကိုု မုုဒုုံုုျမိဳ႕နယ္ ေကြးဝမ္းေက်းရြာမွာ ဆက္လက္ပညာ သင္ၾကားခဲ႔ပါတယ္။ တကၠသိုုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္မွာေတာ႔ ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုုလ္မွာ B.A (Philosophy) ဘာသာရပ္နဲ႔ ဘြဲ႕ ရရွိခဲ႔သူပါ။

သူမရဲ႕မိဘေတြနဲ႔အတူ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမလုုပ္ငန္းလုုပ္ကိုုင္ေနရင္း ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္ သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ႔သူပါ။၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမွာ မုုဒံုုျမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေနရာအ တြက္ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုုယ္စားျပဳျပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔ရာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ႔ရပါတယ္။သူမသည္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယသက္ တမ္း ၂၀၁၆ ခုုနွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုုနွစ္အထိ ၅ နွစ္အၾကာကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမွာပါ။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္သည္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုုယ္စားလွယ္စီစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ ပါတယ္။လက္ရွိမွေတာ႔ သူမသည္ မုုဒံုုျမိဳ႕နယ္ ၊ မွိန္ဂနိမ္းေက်းရြာ မွာဘဲ ေနထိုုင္လွ်က္ရွိပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s