မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေအာင္နိုုင္ဦး

13077029_567686140067973_3987021206911422134_n
ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၉ ဧျပီ ၂၀၁၆

၂၀၁၀ နဲ႔ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွာ နွစ္ၾကိမ္ ဆက္တိုုက္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ႔ တစ္ဦးတည္းေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ကေတာ႔ ဦးေအာင္နိုုင္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ပထမအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလတုုန္းကေတာ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အေန နဲ႔သာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ဒုုတိယအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ မွာေတာ႔ လႊတ္ေတာ္ ဒုု ဥကၠ႒ အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ခန္႔အပ္ ခံခဲ႔ရသူပါ။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုုဥကၠ႒ ဦးေအာင္နိုုင္ဦး ကိုု ၁၉၇၀ ခုုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႕ က ဘီးလူကၽြန္း၊ေခ်ာင္းဆံုုျမိဳ႕နယ္၊မုုဒြန္းရႊာမွာ အဖ ဦးတင္ဝင္း၊အမိ ေဒၚညြန္႔ တိုု႔မွ ေမြးဖြားခဲ႔ပါတယ္။ခုုခ်ိန္ထိလည္း သူဟာ ေမြးဖြားရာဇာတိရပ္ရြာ မွာဘဲ ဇနီး၊သား နွစ္ေယာက္နဲ႔အတူေနထိုုင္သူပါ။

မုုဒြန္းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ အေျခခံပညာစတင္သင္ၾကားခဲ႔ျပီး ေနာက္ပိုုင္းမွာေတာ႔ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ က အမွတ္(၁)နဲ႔ အမွတ္(၉)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ၾကားခဲ႔သူပါ။၁၉၉၀ ခုုနွစ္ကေန ၁၉၉၆ အထိ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးနွင္႔ ကုုသေရးတကၠသိုုလ္ မွာပညာဆည္းပူးခဲ႔လိုု႔ B.V.Sc (တိရစၦာန္ေဆးပညာဘြဲ႔) ရခဲ႔သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုုလ္တက္စဥ္ကာလက တကၠသိုုလ္ မြန္စာေပနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မ တီမွာပါဝင္ခဲ႔သလိုု၊ ေခ်ာင္းဆံုုျမိဳ႕နယ္ မြန္စာေပနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွာ လည္း ခုုခ်ိန္အထိ ပါဝင္လုုပ္ေဆာင္ေန သူ တစ္ဦးပါ။

သူဟာ မြန္ေဒသလံုုးဆိုုင္ရာ ဒီမိုုကေရစီပါတီမွ တစ္ဦးတည္းေသာေရြးခ်ယ္ခံ ထားရတဲ႔ ပါတီဝင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုု ဥကၠ႒ ဦးေအာင္နိုုင္ဦး(ေခၚ)ေဒါက္တာ ေအာင္နိုုင္ဦး ဟာ မြန္တိုုင္းရင္းသား တစ္ဦး လည္းျဖစ္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s