ဓါတ္ပံုုေတြကေျပာမယ္႔ ေမာ္လျမိဳင္

This slideshow requires JavaScript.


ေမာ္လျမိဳင္၊၃၁ မတ္ ၂၀၁၆

ဆယ္စုုနွစ္ (၃)စုုနီးပါးၾကာ ပိတ္ထားခဲ႔တဲ႔ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ က သံလြင္ဥယ်ာဥ္ တံခါးမၾကီး မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔က ျပန္ဖြင္႔ျပီ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s