အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

Facebook က ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားေခၚယူေန

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၃ ဧျပီ ၂၀၁၈ Facebook ရဲ႔ Online Operations အတြက္ အိုင္ယာလန္အေျခစိုက္ Facebook ရံုးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ျမန္မာဝန္ထမ္းေတြ ေခၚယူေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ Operation ကိုကိုင္တြယ္ဖို႔ အိုင္ယာလန္ အေျခစိုက္ Facebook ရံုးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မယ့္ Market Specialist, Community Operations ေနရာ နဲ႔ Operations Manager, Community Operations ေနရာေတြအတြက္ ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Market Specialist  ရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြဟာ အနည္းဆံုးအရည္အခ်င္းအျဖစ္ Bachelor ဘြ႔႔ဲရ (သို႔မဟုတ္) Master ဘြဲ႔ရ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းဘြဲ႔ေတြနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ပညာအရည္အခ်င္း ရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔ ျမန္မာဘာသာစကားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေရးတတ္၊ ေျပာတတ္ရပါမယ္။ …